Industry News

Proč zvolit flexibilní měděný ventil?

2020-04-25
1. Pohodlná instalace (nejprve naneste silnou bílou barvu na závitové spojení potrubí nebo surové pásky, abyste vytáhli převlečnou matici ventilu ven a přímo ji našroubovali na vodovodní potrubí)

2. Snadná demontáž (není třeba rozebírat sousední díly nebo potrubí, přímo vyšroubovat matici ventilu)

3. Úspora talentů a dílů (není třeba připravovat odpovídající dráty, spojovací armatury, vodovodní potrubí atd.)

4. Úspora času a práce (protože převlečná matice ventilu a těleso ventilu jsou spolu spojeny utěsněnou kluznou objímkou, během připojení vodovodního potrubí a hlavního tělesa ventilu může dojít k určitým pohybům) proto nebude poháněn. Proto, v blízkosti zdi a země, bude omezen malou vzdáleností potrubí. Během instalace není třeba demontovat ruční kolo šoupátka a držadlo kulového ventilu, Při demontáži nebo opravě náhradního ventilu není třeba řezat ani rozebírat sousední potrubí.

Hodnotu mědi tvoří ventil s vnitřními žebrovými šroubovými spoji na obou stranách, převlečná matice ventilu a tělo ventilu jsou spolu spojeny těsnicí posuvnou objímkou ​​a v matici je pevně nainstalován těsnicí kroužek odolný vůči vysoké teplotě a spojovací objímka o měděné hodnotě a matici je redukující typ, převlečné matice na obou stranách jsou přímo přišroubovány na vodovodní potrubí a čím více je přišroubováno, tím více utěsněno.