Industry News

Technologie lisování za horka

2020-04-16


Jedná se o kovací lis prováděný nad teplotou rekrystalizace kovů, naše továrna používá tento druh technologie při výrobě mosazných ventilů, mosazných trysek, mosazných zahradních postřikovačů atd. . Zvýšením teploty lze zlepšit plasticitu kovu, což přispívá ke zlepšení vnitřní kvality předmětu a znesnadnění praskání.

Vysoká teplota může také snížit deformační odpor kovu a tonáž potřebného kovacího stroje.

Existuje však mnoho procesů kování za tepla, přesnost kovového kusu je špatná, povrch není hladký a výkovky jsou náchylné k oxidaci, oduhličování a hoření. Když je metapie velká a tlustá, pevnost materiálu je vysoká a plasticita je nízká (například válcování extra tlustých desek, tahová délka tyčí z uhlíkových ocelí atd.), Používá se kování za tepla.